O nás

Autor: Katka Groesslová <csop.libosvary(at)seznam.cz>, Téma: ČSOP Libosváry, Vydáno dne: 27. 08. 2007

Věřte nebo ne, ale naše organizace vznikla v roce 1984. Zabývala se především prací s mládeží a pořádáním dětských táborů. Od konce osmdesátých do konce devadesátých let přibyla ještě péče o poraněné volně žijící živočichy, zejména dravce a sovy. V roce 1998 se téměř kompletně obměnila jak členská základna, tak i činnost organizace.Věnujeme se především údržbě maloplošných chráněných území i ekologicky významných nechráněných území, ochraně obojživelníků, dravců a sov, problematice zemědělství, pořádání přednášek a besed pro školy, zájmové oddíly i veřejnost, dětem a rodičům nabízíme pět různých environmentálně zaměřených kroužků, propagujeme a prodáváme produkty Fair Trade a mnohé další. Jsme součástí největší nevládní organizace v České republice - ČSOP - sdružující zájemce o ochranu přírody, krajiny a o zachování čistého životního prostředí. Zaměřuje se především na dobrovolnou práci pro přírodu. V jeho řadách lze nalézt vynikající odborníky, vědce, profesionální i amatérské ochránce přírody, ale především lidi, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí, a kteří jsou odhodláni pro jeho zlepšení přiložit ruku k dílu.