Co je to Fair Trade?

Autor: Katka Groesslová <csop.libosvary(at)seznam.cz>, Téma: Fair Trade, Vydáno dne: 26. 11. 2007

V roce 2005 jsme se začali zabývat propagací a prodejem Fair Trade - Spravedlivého obchodu. V současné době nabízíme široký sortiment Fair Trade produktů, zejména pestrou paletu káv, čajů, čokolád, dále kakao, třtinový cukr a řemeslné výrobky. Jsme členy Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání.Zaručujeme:
- při pěstování plodin nebyly použity žádné pesticidy ani chemická hnojiva.
- pěstitelé nepoškozují deštné pralesy a používají postupy příznivé pro životní prostředí.
- část zisku je použita na rozvoj místních komunit (vzdělání, zdravotnictví…).
- pěstitelé a výrobci ve Třetím světě dostali za svou práci spravedlivou mzdu.
- nebyla využita dětská ani nucená práce Samozřejmostí je rovné postavení žen a mužů.

Fair Trade je celosvětové hnutí, které se snaží:
- podpořit drobné výrobce a zemědělce ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Drobní výrobci a zemědělci jsou vůči velkým firmám a plantážovému pěstování znevýhodněni... Přitom právě oni jsou oporou pro dlouhodobou environmentální a sociální stabilitu a udržitelný rozvoj.
- vnést do obchodních vztahů mezi bohatým Severem a chudým Jihem princip partnerského přístupu. Současné rozdělení zisků a rizik mezi jednotlivé články obchodního řetězce je jednostranně výhodné pro zprostředkovatele a obchodníky, kteří si přisvojují veškerý zisk. Rizika a ztráty naopak nesou drobní výrobci a pěstitelé. Fair Trade nabízí alternativu.
- ukázat, že obchod může být férový ke všem zúčastněným. Fair Trade je výhodný pro všechny články řetězce, od prvotního výrobce přes dovozce, zpracovatele, prodejce i nás, spotřebitele – koupí Fair Trade výrobku získáme kvalitní výrobek za cenu, která odráží skutečné náklady.

Nakoupit Fair Trade  produkty můžete v našem Jačím krámku!