Šance pro řemeslníky ve Třetím světě

Autor: Katka Groesslová <csop.libosvary(at)seznam.cz>, Téma: Fair Trade, Vydáno dne: 26. 11. 2007

Řemeslné výrobky představují nejstarší předmět partnerského obchodu čili Fair Trade. Dnes, kdy hnutí Fair Trade nabylo značně na velikosti, byly partnersky obchodovatelné řemeslné výrobky odsunuty potravinami na vedlejší kolej a prodej těchto výrobků přes svůj objem několika desítek milionů dolarů tvoří jen asi 5% z celkového objemu Fair Trade.Přesto je toto odvětví partnerského obchodu neopomenutelné, důležité a do budoucna perspektivní. Je tomu tak z více důvodů. Nutnou podmínkou pro zapojení do Fair Trade v případě potravin a pochutin totiž představuje vlastnictví půdy nebo zaměstnání na plantáži. V chudých zemích však stále nabývá na počtu vrstva nezaměstnaných bezzemků, odkázaných v lepším případě na sezónní práce v zemědělství, v tom horším jsou bez jakýchkoliv pravidelných nebo legálních příležitostí obživy. Jsou to právě tito lidé, kteří v důsledku rychlého růstu populace a omezenosti půdního fondu opouští své rodné venkovské občiny a odcházejí ve víře v lepší obživu do měst. Ale ani tam zpravidla lepší život nenacházejí, slumy představují pro tyto lidi spíše horší variantu než živoření na venkově. Nenaleznou-li zaměstnání, musí se pokusit uživit vlastním podnikáním. I pro rozjezd vlastního mikropodniku jsou ale nutné určité peníze a právě jejich získání postaví člověka obvykle před nepřekonatelnou překážku, v rozvojových zemích platí totiž mnohem více než u nás, že banky půjčují peníze jen tomu, kdo to nepotřebuje. Velkou úlohu plní projekty mikropůjček, kdy pro nás skoro směšná částka 50 dolarů představuje vytoužený počáteční kapitál umožňující začátek podnikání. Někdy pro obživu nepostačuje místní trh, řemeslníci se proto pokouší prodávat turistům a přes prostředníky i exportovat do bohatých ekonomicky rozvinutých zemí. Takto se k nám dostává zboží do "etno-shopů". V tomto případě však drží obchodní prostředníci enormní moc pro ovlivňování výše ekonomického prospěchu pro řemeslníky. Bez vnější rady nebo vedení se řemeslníci mohou velmi snadno ocitnout zaplaveni množstvím vlastních nepotřebných a nevhodně navržených výrobků, které neplní běžné standarty kvality nebo estetiky. Zde nastupuje partnerský obchod - úhrada za zboží se poskytuje okamžitě (nikoliv jeden až tři měsíce po dodání zboží, jak je obvyklé) a většinou se poskytují platby předem nejčastěji do výše poloviny ceny zboží. Producenti a jejich organizace se tedy nemusí zadlužovat, což by pro ně mohlo být značně rizikové. Uzavíráním dlouhodobých smluv se usiluje o kontinuitu obchodních vztahů, která pro producenty výrazně snižuje míru rizika nepříznivého budoucího vývoje. Mimo finanční podpory poskytují partnersky obchodující organizace producentům i technickou a organizační pomoc - informace o trzích, stylech, balení, kontrolách kvality, zdravotních a bezpečnostních standardech, rozvíjení manažerských a komerčních dovedností apod. - čímž se snaží vyrovnat informační a znalostí deficit na jejich straně. Velké množství lidí ve velmi chudých oblastech ještě uchovává staré techniky řemeslné výroby tradované po generace, v konkurenci se zbožím masové produkce je ale šance se prosadit pramalá. Obživu se jim tak získat nepodaří a tradiční výrobní postupy už nemá dále význam předávat. Partnerský obchod tedy představuje také příležitost zachování rozmanitosti a tradic lidské řemeslné a užitně umělecké činnosti, jejich další obohacování a vývoj.

 

Vybírejte v našem obchůdku - www.jacikramek.cz