U ledu...

Autor: Katka Groesslová <csop.libosvary(at)seznam.cz>, Téma: U ledu..., Vydáno dne: 26. 10. 2010

Některé z našich projektů skončili nebo byli z různých důvodů pozastaveny. Ale protože často jde o akce, kterými jsme se zabývali mnoho let (např. kosení Louky u Šnajberského rybníka), přijde nám líto je jen tak vymazat. A nikdo neví -třeba se za čas vrátíme.Kuňka Anička - mapování obojživelníků na Domažlicku - pozastavena z časových důvodů - mít přehled o tom, co kde žije a kváká, to chce hodně hodně času a nadšení -nejen pro terénní práci, ale hlavně pro zpracování výsledků. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by se chtěl zapojit a my nestíháme....

 

Projekt Accipiter - laxnost většiny chovatelů nás dostala, energii na výrobu a distribuci plašidel jsme přesměrovali jinam. Ale těm, kdo hledají cestu, jak odradit jestřába od toho, aby si zpestřoval jídelníček jejich drůbeží, samozřejmě rádi poradíme.

 

Projekt Zdravá krajina - skončil v lednu 2008. Poradenství dál poskytujeme zdarma jako dobrovolníci, ale pastevecké praxe a praxe na farmě jsme ukončili zřejmě definitivně.

 

Racovské rybníčky a Louka u Šnajberského rybníka - viz. čl. http://csoplibosvary.ecn.cz/view.php?nazevclanku=letos-nebudeme-kosit-tri-lokality&cisloclanku=2010080004.