Pastva na Pařezovském kopci

Autor: Katka Groesslová <csop.libosvary(at)seznam.cz>, Téma: Pařezovský kopec, Vydáno dne: 26. 06. 2014

Ovečky na Pařezovském kopciVětšina ovcí po jarním ostříhání nastoupila do kozabusu jedoucího do Pařezova – polovina musela počkat na další spoj, protože zájemkyň o cestování bylo mnoho a kozabus má omezenou kapacitu.

 

I na Pařezovském kopci jsme postavili ohradu ze sítí. Ovce byly nadšené z mladé šťavnaté trávy, kterou spásaly s takovou vervou a nadšením, že jsme museli ohradu každých pár dní stěhovat dál.

A ještě jednou ovceNa přesun ohrady potřebujete křovinořez a dvě děti na hlídání ovcí – většinou jedno visí na stromě, druhé dohlíží na stádo. Pokud máte po ruce děti nezkušené a fyzicky málo zdatné, dvě vám stačit nebudou, někdy ani čtyři. Nová plocha se obseká, sítě z předchozí ohrady se složí (je nutné mít know how a praxi, jinak to do večera nerozmotáte), přenesou a postaví podle obsekané linie. Je dobré nezapomenout do ohrady zahnat stádo a máte hotovo. Přivezete ovcím čerstvou vodu, zapojíte ohradník, setřesete děti ze stromů a můžete vyrazit zpátky k domovu.

 

Na Pařezovském kopci kvetly v době zahájení pastvy vstavače kukačky, tak jsme se jimi kochali. Sítě jsme stavěli tak, aby kukačky zůstaly mimo pasenou plochu. Jednoho krásného dne byly všechny kukačky v prostoru významného krajinného prvku vytrhány nějakou neznámou dobrou duší. Rostliny kvetoucích mimo chráněné území na okrajích sousedních luk nikdo nesklidil (což je samozřejmě dobře, ale nabízí se otázka, proč, když jsou lépe přístupné a více s e o nich ví).

 

Vypasené plochy vypadaly úplně sežraně :-)Ovce perfektně spásly zmlazené trnky, které jsme na podzim vyřezali, a které ještě nestihly zdřevnatět. Pod ostřížím zrakem paní Mullbauerové z Pařezova, která ovečky každý den kontroluje (tisíceré díky), stádo postupně obešlo celý kopec, až na něm nezbylo téměř nic. Kvůli suchu spasené plochy obrůstaly hodně pomalu (v jiných letech byla tráva rychlejší než ovce). Vyzkoušeli jsme znovu přepást prvně pasenou část, ale ovečky měly hotovo za dva dny, takže padlo rozhodnutí holky odvézt a první fázi letoční pastvy na Pařezovském kopci ukončit.