Botanicko-entomologická vycházka na Pařezovském kopci

Autor: Katka Groesslová <csop.libosvary(at)seznam.cz>, Téma: Pařezovský kopec, Vydáno dne: 30. 06. 2014

Na lovu V neděli 1. června se na Pařezovském kopci sešlo přes padesát dospělých a tlupa dětí, dorazili domorodci i přespolní. Botanik Jirka Sladký z AOPK ČR představoval ukazoval rostlinstvo Pařezovského kopce - přesněji řečeno, co na plochách po pastvě ovcí zbylo. Jako typický botanik se zastavil u každé nepatrné rostlinky a zaníceně o ní hovořil.

 

Entomolog Zbyněk Kejval z Muzea Chodska pilně lovil, sbíral a ukazoval charakteristické zástupce hmyzu.

VycházkaMy přispěli s vysvětlením proč a jak se na Pařezovském kopci hospodaří a jak krajina v okolí vypadala a jak se měnila v posledních pár tisících letech.

 

Dotazy jen sršely a z hodinové přírodovědné procházky se stalo pěkně strávené odpoledne. Dokonce se nám nabídlo několik dobrovolníků, že by také rádi přiložili ruku k dílu.